Macrell yn ffoil yn y ffwrn - syniadau gwreiddiol o bysgod pobi

Nid yw macrell yn ffoil yn y ffwrn nid yn unig yn datrys yr anghydfod ynghylch cywirdeb coginio fel hyn, ond hefyd yn dangos natur, defnyddioldeb a nodweddion blas delfrydol. Mae pysgod môr olewog yn hygyrch yn ariannol, mae ganddo eiddo unigryw ac mae'n berffaith yn cytgord â llysiau a sbeisys, sy'n arbennig o werthfawr ar gyfer coginio.

Sut i goginio macrell yn y ffwrn mewn ffoil?

Pecryll wedi'i ffynnu mewn ffoil yn y ffwrn - nid dim ond pysgodyn, ond ffynhonnell fitamin ddefnyddiol a blasus sy'n cadw eiddo â thechneg trin gwres o'r fath. Arallgyfeirio'r diet dyddiol neu gyflwyno i fwrdd yr ŵyl, gall cynnyrch tebyg fod yn hawdd, os ydych chi'n glynu wrth y rheolau wrth baratoi pysgod a'i baratoi pellach.

 1. Bydd angen glanhau cyn y glanhau ar y macrell yn y ffwrn yn y ffwrn cyfan. Mae angen gwisgo'r carcas, tynnwch y pibellau gwaed ar hyd y grib a'r gill i osgoi chwerwder.
 2. Os yw'r rysáit yn awgrymu llenwi, gofalu am ei sudd, arogl a chyfuniad o gynhwysion.
 3. Dylai carcas y pysgod fod yn ffres, fel storio hirdymor mae yna chwerwder.
 4. Wrth bobi, glynu at y tymheredd a argymhellir, er mwyn peidio â gor-orddygu'r cynnyrch.

Macrell gyda lemon mewn ffoil yn y ffwrn

Pecryll gyda lemon wedi'i ffugio mewn ffoil - clasuron gastronig nad oes angen sgil arbennig arnynt. Digon o gorgas pysgod ffres, sbeislyd sitrws a hanner awr i gael campwaith bregus. Mae swyn y dysgl yn syml, felly peidiwch â chael gwared â thymheru, gallant "foddi" blas penodol macrell.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y carcas, tynnwch y melinau a thorri'r wyneb.
 2. Lliwwch â menyn, tymor a rhowch gylchoedd y lemwn i'r incisions.
 3. Rhowch y pysgod ar daflen pobi gyda ffoil a lapio.
 4. Mae ysgogwr macrell yn ffoil yn y ffwrn wedi'i goginio am 40 munud ar 180 gradd.

Pecryll gyda thatws mewn ffoil yn y ffwrn

Mae mascrell gyda thatws mewn ffoil yn opsiwn boddhaol a maethlon bob dydd. Bydd yn cymryd chwarter awr i baratoi, sydd yn fwy na'i wrthbwyso yn nes ymlaen. Bydd y dysgl, a gynhwysir yn y categori "dau mewn un", yn disodli pryd llawn, tra nad yw'n ychwanegu calorïau ychwanegol, gan fod y cynhyrchion yn cael eu pobi mewn ffoil ac yn gwanhau yn eu sudd eu hunain heb fraster.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gwisgo'r carcas, torri'r tatws yn ei hanner a choginiwch am 8 munud.
 2. Gosodwch y tatws a'r macrell ar y ffoil ac, yn troi allan, yn y ffwrn.
 3. Paratoir macrell gyda thatws mewn ffoil yn y ffwrn am 40 munud ar 180 gradd.

Pecryll gyda llysiau mewn ffoil yn y ffwrn

Mae mascrell wedi'i bakio gyda llysiau mewn ffoil yn gyfuniad delfrydol wrth goginio, wedi'i gyflawni nid yn unig gan nodweddion blas, ond hefyd gan rai dietegol. Mae gan dendr, pysgod a llysiau wedi'u pobi yn gywir gynnwys isel o ran calorïau ac maent yn berffaith i gefnogwyr diet iach. Peidiwch â chyfyngu'ch hun i datws a moron, oherwydd bod y "ffrindiau" pysgod â phob llysiau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch bysgod wedi'u torri.
 2. Mae llysiau'n torri, yn tymhorol ac yn gosod pysgod ar hambwrdd pobi gyda ffoil, gan blygu'r amlen.
 3. Mae macrell mewn pobi yn y ffwrn am 180 gradd yn cymryd hanner awr o amser.

Macrell gyda orennau mewn ffoil

Mae'r rysáit ar gyfer macrell yn ffoil yn y ffwrn nid yn unig yn ddull traddodiadol, ond hefyd arbrofion gastronig cyson. Mae'r defnydd o ffrwythau sitrws yn arfer cyson a bob amser yn llwyddiannus, ac felly, wrth barhau i ffantasi yn y gegin, mae'n werth rhoi cynnig ar yr oren a sicrhau bod y pysgod yn gydnaws â'i gilydd. Perffaith am hanner awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Glanhewch y macrell a'i dorri.
 2. Torrwch yn ddarnau.
 3. Cymysgwch y zest a sudd yr oren, ychwanegwch y garlleg, pupur a iogwrt.
 4. Llenwch y pysgod, rhowch i mewn i'r mudiadau incisions oren a lapio mewn ffoil.
 5. Bydd paratoi macrell yn y ffwrn mewn ffoil ar 200 gradd yn cymryd hanner awr.

Macrell wedi'i stwffio wedi'i ffynnu mewn ffoil yn y ffwrn

Nid yw bwyta'n briodol - yn golygu drud, ac mae hyn yn cael ei gadarnhau gan mackerel wedi'i stwffio mewn ffoil. Mae'r rysáit yn cynnwys cynhyrchion ariannol sy'n fforddiadwy, lle gallwch chi baratoi pryd sy'n deilwng nid yn unig y fwydlen ddyddiol, ond hefyd y bwrdd Nadolig. Bydd cyfuniadau blas anghyfyngedig yn caniatáu bob tro i syndod aelodau'r teulu a gwesteion.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Tynnwch y carcas o'r pen, y grib a'r esgyrn.
 2. Dechreuwch gyda chymysgedd o gaws wedi'i gratio a madarch wedi'i ffrio.
 3. Trosglwyddwch i'r ffwrn am 40 munud ar 180 gradd.

Disgiau macrell yn ffoil yn y ffwrn

Lleiniau macrell yn ffoil - ffordd syml a fforddiadwy o greu pryd unigryw ar gyfer hanner awr, os yw cynnyrch wedi'i baratoi'n iawn. Ar gyfer canlyniadau trwm, bydd triciau coginio yn helpu: mae pysgod ychydig wedi'u rhewi yn haws i'w dorri'n ddarnau, yn cael eu marinogi'n gyflym, wedi'u pobi, ac ar gyfer ymddangosiad rhyfeddol, paratoir y 10 munud olaf ar agor.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Lleiniau wedi eu paratoi ar gyfer torri pysgod, a modrwyau winwns.
 2. Cymysgwch fysglyn a mayonnaise.
 3. Rhowch y pysgodyn i'r cymysgedd a'i roi gyda nionyn mewn ffoil.
 4. Mae mascrell mewn ffoil yn y ffwrn wedi'i goginio am 30 munud ar 180 gradd.

Macrell gyda mwstard mewn ffoil

Mae mascrell mewn saws mwstard mewn ffoil yn rysáit piquen lle mae blas gweithredol pysgod wedi'i feddalu a'i amsugno gan flasau newydd. Mae ffordd syml ac anghymesur o goginio yn haeddu poblogaidd ymhlith merched tŷ sy'n gweithio, am reswm syml iawn - mae'n ysgafn, yn flasus ac yn cael ei greu o gynhwysion cyffredin sydd bob amser wrth law.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch yr holl gynhwysion ar gyfer y saws. Llenwch nhw gyda physgod wedi'u torri.
 2. Llusgwch y pysgodyn ar y ffoil, gorchuddiwch y saws, cau'r ffoil.
 3. Pobwch am 20 munud ar 200 gradd.

Pecryll wedi'u pobi mewn bara a ffoil pita

Nid yw macrell mewn pobi yn y ffwrn yn gyfyngedig i rysáit banal. Enghraifft drawiadol yw'r defnydd o fara pita nid yn unig fel porthiant gwreiddiol, ond hefyd er mwyn amddiffyn rhag sychu, satiety a gwerth maeth. Bydd angen sgil ar ddysgl anodd yn y coginio - mae angen i chi gael gwared ar yr esgyrn, y grib a llenwi'r abdomen gyda llenwi bregus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Tynnwch y carcas o'r pen, esgyrn a chwistrellwch y sudd.
 2. Stwff gyda gwyrdd a thomatos.
 3. Llenwch y bara pita gydag olew, gosodwch y pysgod, rholio'r bara pita i mewn i gofrestr a'i lapio mewn ffoil.
 4. Pobwch am 40 munud ar 190 gradd.
 5. Wrth weini, torri i mewn i sleisennau.