Jam o afalau - y ryseitiau gorau, newydd a gwreiddiol ar gyfer pob blas!

Mae hoff o afalau yn hoff melys, sydd, yn dibynnu ar y dwysedd a'r gwead, yn gallu ei roi fel pwdin ar gyfer te neu ei ddefnyddio ar gyfer pobi. Bydd nodweddion blas a dangosyddion ansawdd melysrwydd yn dibynnu'n llwyr ar y deunyddiau crai a ddefnyddir a'r rysáit a ddewiswyd.

Sut i goginio jam apal?

Gellir gosod jam jam yn wahanol, bob tro yn cael blas newydd ac i flasu, ac yn ddidwyll. Bydd awgrymiadau syml yn helpu i wella gwybodaeth ym maes paratoadau melys neu i gael profiad newydd wrth baratoi candy o afalau.

 1. Ar gyfer jam, gallwch ddefnyddio afalau o unrhyw afiechyd ac amrywiaeth, os dymunir, trwy lanhau'r ffrwythau o'r croen ac o reidrwydd o'r craidd gyda'r hadau.
 2. Heb y croen, bydd y jam yn fwy meddal a mwy tendr, ac mae'r croen yn fwy trwchus, gan ei fod yn cynnwys pectin.
 3. Mae mwydion ffrwythau wedi'u sleisio yn cael ei ategu gyda siwgr siwgr neu siwgr ac wedi'u berwi mewn un neu sawl derbyniad i'r dwysedd a ddymunir.
 4. Mae afalau yn gyfuno'n berffaith mewn jam gyda ffrwythau ac aeron eraill, gan greu fersiynau newydd blasus blasus o geg melys.
 5. Nid oes angen ei sterileiddio ac mae wedi'i storio'n dda o dan amodau ystafell ar fwyd blasus o afalau, ukuporennoe mewn jariau di-haen mewn ffurf poeth. Wrth ddefnyddio cyfrannau bach o siwgr, mae'r caniau wedi'u selio yn cael eu lapio wrth gefn hefyd cyn oeri.

Jam o afalau "Pyatiminutka"

Bydd Apple jam "Pyatiminutka" yn arbed uchafswm o fitaminau ac elfennau gwerthfawr, y mae'r ffrwythau sylfaenol mor gyfoethog, diolch i fân driniaeth wres o fàs afal. Caiff ffrwythau eu torri i mewn i sleisennau, ciwbiau neu hyd yn oed y llawr gyda mincer, cymysgydd neu gyfuno. Gellir cynyddu cyfran o siwgr, gan ganolbwyntio ar melysrwydd naturiol deunyddiau crai a dewisiadau unigol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Paratoi afalau yn gywir, golchi ffrwythau, glanhau a malu mewn ffordd gyfleus.
 2. Ychwanegu màs afal gyda siwgr a gadael am o leiaf 2 awr, gan droi weithiau.
 3. Gwaredu'r llong ar y stôf, cynhesu'r cynnwys i ferwi, berwi am 5 munud.
 4. Stiriwch siwgr vanilla yn ewyllys a rholio jamfa gyflym i mewn i gynhwysyn anwastad.

Rysáit ar gyfer sleisys jam afal tryloyw

Dewch o ddarnau o afalau o droi tryloyw o ffrwythau sudd-melys gyda chnawd trwchus, heb fod yn rhydd, y mae angen ei dorri ar ôl torri taenau o drwch centimedr. I gael y canlyniad a ddymunir, yn yr achos hwn, mae'r melysrwydd wedi'i goginio mewn camau, heb ganiatáu berwi cyflym a hir y màs afal.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhoddir taflenni afal wedi'u paratoi mewn cynhwysydd coginio jam mewn haenau, gan arllwys pob siwgr.
 2. Gadewch y cynhwysydd o dan amodau ystafell am sawl awr neu dros nos.
 3. Cynhesu'r màs afal i ferwi, berwi, heb droi, ac os oes angen ysgwyd y cynhwysydd am 5 munud, gadewch i oeri.
 4. Ailadroddwch bum munud o goginio ac oeri 3 mwy o weithiau.
 5. Yn y berwi olaf, mae jam clir o afalau yn cael ei dywallt dros y jariau, wedi'u selio.

Jam o afalau ac eirin

Mae jam Apple-plum wedi'i goginio'n elfennol, ond mae'n ymddangos yn ddiflasus ac yn frawdurus. Gellir cyflwyno melysion gydag urddas i barti te neu eu defnyddio fel llenwi ar gyfer gwneud cacen blasus. Mae'n rhaid i rwiau gael eu gwared â pyllau, gan rannu'r ffrwythau yn hanner, ac mae'r afalau yn cael eu glanhau o'r craidd ac, os dymunir, oddi wrth y croen.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Paratoi afalau ac eirin yn gywir.
 2. O ddŵr a siwgr, mae syrup wedi'i goginio, cânt eu tywallt â chopen apal wedi'u sleisio, wedi'u gadael ar gyfer tyfu am sawl awr.
 3. Coginiwch waelod y melysrwydd am 10 munud, oer.
 4. Ailadroddwch y coginio ac oeri 2 fwy o weithiau.
 5. Yn y gwresogi diwethaf, caiff y blasus ei berwi i'r dwysedd a ddymunir, wedi'i selio mewn jariau.

Jam afal gyda sinamon - rysáit ar gyfer y gaeaf

Bydd yr jam a baratowyd o afalau gyda cinnamon yn synnu gyda blas sbeislyd cyfoethog ac arogl anhygoel. Yn aml, mae cyfansoddiad y melysrwydd yn cael ei ategu â vanilla, gan ddefnyddio detholiad fanila, siwgr blas neu fanillin synthetig, gan ei ychwanegu i flasu. Os nad yw uniondeb y sleisen yn bwysig, gallwch weld yr jam mewn un tro.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae mwydion afal wedi'i baratoi yn cael ei dorri, wedi'i orchuddio â siwgr a'i adael am sudd am sawl awr.
 2. Cynheswch y màs afal i ferwi, coginio am 10-20 munud, oer.
 3. Ailadroddwch berw ac oeri i gael y dwysedd cywir o melysrwydd.
 4. Yn y gwresogi diwethaf, ychwanegwch sinamon, asid citrig a fanila, berwi am 10 munud.
 5. Blaswch jam blasus o afalau mewn cynhwysydd di-haint.

Pumpkin jam gydag afalau ar gyfer y gaeaf

Ffordd wych o fwydo cynrychiolwyr y teulu gyda llysiau a ffrwythau gwerthfawr nad ydynt yn boblogaidd iawn yn ei ffurf pur - i'w paratoi ar gyfer y gaeaf. Gan ychwanegu'r afalau â phwmpen ddefnyddiol wrth goginio jam, gallwch "guddio" y llysiau sydd heb eu hawlio, cynyddu gwerth maethlondeb ac yn ansoddol o ran ei blas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mwydion pwmpen ac afalau wedi'u torri'n giwbiau.
 2. Arllwyswch siwgr yn y surop, arllwyswch mewn dŵr a rhowch gynhwysydd ar y stôf.
 3. Cynhesu'r màs i ferwi, gadewch i oeri.
 4. Unwaith eto, gwreswch y cymysgedd pwmpen-afal i ferwi, berwch am 10 munud, oer.
 5. Yn y gwres olaf, mae jam o bwmpen gydag afalau wedi'i weldio i'r gwead a ddymunir, wedi'i becynnu mewn cynhwysydd di-haint.

Jam o lingonberry gydag afalau ar gyfer y gaeaf

Gall syfrdanol mewn golwg a diddorol i'r blas fod yn hapus o frawdur ac afalau, wedi'u coginio yn ôl y rysáit canlynol. Gellir blasu'n fwy diogel trwy ychwanegu ychydig o sinamon daear hyd at ddiwedd coginio neu ffyn sinamon yn y berwi olaf. Mae crempogau neu gremiegau gyda chyflenwad o'r fath yn syml yn ddigymell.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O siwgr a dŵr, mae syrup wedi'i goginio, mae sinamon wedi'i osod ynddo, rhoddir cymysgeddau eto i ferwi, maent yn oer.
 2. Ychwanegwch yr afalau wedi'u sleisio ar sail melysrwydd, cymysgu a choginio jam lingonberry gydag afalau i'r dwysedd a ddymunir.
 3. Sêl yn cael ei drin yn boeth mewn jariau steamed.

Jam afal gydag oren - rysáit ar gyfer y gaeaf

Mae blas adfywio mireinio ac arogl anarferol yn caffael jam o afalau ac orennau, wedi'u coginio yn ôl y rysáit canlynol. Rhaid i olwynion gael eu golchi'n ofalus a'u cadw mewn dŵr berw am ychydig funudau, ac ar ôl hynny mae wedi'i dorri'n sleisen, gan gael gwared ar yr holl esgyrn sydd ar gael y tu mewn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae taflenni oren wedi'u paratoi yn cael eu dywallt mewn dŵr a'u coginio am 10 munud.
 2. Ychwanegu siwgr, parhau i goginio cymaint ag.
 3. Ychwanegwch y mwydion afal wedi'i sleisio a choginiwch y melysrwydd heb fretio prin amlwg hyd nes y bydd y dwysedd a ddymunir yn cael ei gael.
 4. Gorchudd o oren ac afalau mewn cynwysyddion stêm.

Jam o afalau a gellyg

Mae ryseitiau o afalau eisoes yn cefnogi ac arbrofion yr un mor ddiddorol. Felly, ychwanegwch afalau wrth baratoi gellyg mewn cyfrannau cyfartal, mae'r melysrwydd yn caffael anhygoel anhygoel a syfrdanol gydag unrhyw flas anhygoel. Gellir coginio triniaeth gyda llai o ddŵr, yn enwedig os yw'r ffrwythau'n sudd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae afalau yn cael eu dywallt â dŵr a'u berwi nes eu bod yn feddal.
 2. O'r broth a siwgr, cogir y surop, caiff y mwydion pibell ei dorri i mewn iddo.
 3. Mae darnau Apple yn cael eu malu trwy gribiwr neu wedi'u cymysgu â chymysgydd, wedi'i ychwanegu at y sylfaen gellyg.
 4. Cadwch jam rhag afalau a gellyg mewn cynwysyddion anffafriol.

Jam afal gyda lemwn

Mae blas dymunol a blasus yn jam o afalau gyda lemwn. Mae llawer o ryseitiau yn tybio ychwanegu sudd lemwn yn unig i lawr yr afal, ond yn yr achos hwn, bydd y mwydion gyda'r cregyn a'r criben yn chwarae rhan bwysig, gan drawsnewid nodweddion melysrwydd er gwell. Mae'n bwysig glanhau'r sitrws o'r holl esgyrn a all achosi chwerwder dianghenraid.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O'r dŵr a'r siwgr, mae syrup wedi'i goginio, cânt eu dywallt yn yr afalau wedi'u paratoi'n barod am 20 munud.
 2. Caiff y stoc ei ferwi ddwywaith am 20 munud, gan gadw hiriad tawel.
 3. Ychwanegu'r lemwn wedi'i falu'n fân, berwi'r melysrwydd am 30 munud.
 4. Gosodwch jam o afalau gyda lemwn mewn llongau wedi'u stemio.

Jam o afalau baradwys

Efallai mai'r rysáit ganlynol yw un o'r ychydig lle mae ffrwythau afal yn cael eu defnyddio ar gyfer jam cyfan. Wrth baratoi jam o'r afalau baradwys gyda chynffonau, mae'n bosib edrych yn hynod ysblennydd, ac nid yn unig ar gyfer yfed te, ond bydd hefyd yn dod yn addurniad gwreiddiol o bwdinau, cacennau, nwyddau wedi'u pobi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff yr afalau golchi â chynffonau eu pwmpio o gwmpas y perimedr gyda sgriw neu dannedd.
 2. O siwgr a dŵr, mae syrup wedi'i goginio, cânt eu dywallt ag afalau, eu gadael am sawl awr neu ar y nos.
 3. Ar ôl hynny, berwi am 5 munud, oer.
 4. Ailadroddwch y cylch dair gwaith, gan ychwanegu sinamon.
 5. Mae dwysedd wedi'i oeri wedi'i osod ar gynhwysydd di-haint, wedi'i selio.

Sych sych o afalau yn y ffwrn

Bydd triniaeth anhygoel o flasus i oedolion a phlant yn cael ei goginio jamyn afal sych yn y ffwrn. Mae blas arbennig o melysrwydd yn ei gael, os yn hytrach na'r siwgr brown gwyn arferol sy'n defnyddio crisialau gwyn, a'i gymysgu â sinamon daear ac asid citrig mewn cyfrannau penodol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Afalau wedi'u torri i mewn i ddarnau bach, rhowch daflen pobi.
 2. Cymysgwch y siwgr gyda sinamon ac asid citrig, cymysgwch â chymysgedd o fàs afal, cymysgedd.
 3. Anfonwch y màs ffrwythau am 25 munud yn pobi ar 200 gradd.
 4. Ar ôl oeri, symudwch i ddarnau â siwgr gyda thaflenni afal mewn un haen, gadewch i sychu am 2-3 diwrnod o dan amodau dan do neu yn yr awyr agored, wedi'i orchuddio â gwresog.
 5. Trosglwyddo sych jam i jariau, storio yn yr oerfel.

Jam o afalau mewn multivark

Elfa elfennol ac wedi'i pharatoi'n gyflym yn y multivark . Nid oes angen amser ychwanegol ar gyfer sugno, nid oes angen iddo baratoi surop ar wahân neu amlygu'r màs ffrwythau i lawer o berw. Gan ddewis y dull a ddymunir ac aros i'w gwblhau, gallwch goginio'r dillad parod yn y jariau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Sicrhau siwgr wedi'i dorri'n afalau wedi'u pysgodi, arllwyswch siwgr, cymysgu.
 2. Dewiswch y rhaglen "Quenching" a gosodwch yr amserydd am 1.5 awr.
 3. Ar ôl y signal, caiff blasus ei goginio yn y modd "Varka" am 5 munud, wedi'i orchuddio dros y llongau.