Dwylo ar kefir - ryseitiau diddorol am bâr syml a blasus ar gyfer te

Mae iogwrt Mannik, y rysáit y gallwch ddod o hyd iddi yn yr amrywiadau mwyaf amrywiol yn y dethol isod, yn ymddangos i fod mor gyflym, yn dendr ac yn anadl os ydych chi'n ei gymharu â chynhyrchion tebyg eraill. Bydd cynhwysion ychwanegol yn cyfoethogi blas pwdin ac yn ei gwneud yn annatod.

Sut i goginio menig ar kefir?

Wrth wneud dwylo ar kefir, bydd rysáit syml ohonoch bob cogydd, bydd angen i chi arsylwi ar nifer o reolau sylfaenol:

 1. Mae'n rhaid i semolina gael ei gymysgu mewn cynnyrch llaeth sur am o leiaf awr ar gyfer chwyddo.
 2. Bydd prysur y cynnyrch yn rhoi cyfran o'r soda wedi'i chwistrellu neu'r powdr pobi.
 3. Dylai gwead y toes cyn pobi fod fel hufen sur trwchus. Efallai y bydd angen cael llai neu fwy o etholwyr hylif neu sych, gellir addasu'r dwysedd trwy ychwanegu un neu'r llall.

Mannic ar kefir heb wyau

Gellir coginio dillad blasus ar kefir yn y ffwrn heb ychwanegu wyau, nad yw'n effeithio'n negyddol ar nodweddion blas y bwyd, ond ar y groes bydd yn gwneud gwead y bwdin yn ddoeth ac yn feddalach. Mae'r rysáit yn cipio â thechnoleg elfennol a chyfansoddiad syml a fydd yn addas ar gyfer y ddau llysieuwr. Yn gyfan gwbl, am 2 awr byddwch yn cael 8 o fwydin bregus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r rysáit ar gyfer y mannik ar kefir yn syml. Caiff y cynnyrch llaeth ei dywallt ar y crwp a'i adael am awr.
 2. Trowch y cynhwysion sy'n weddill a chogi'r cacen am 40 munud ar radd 200.

Mannick gydag afalau ar iogwrt

Yn aml, caiff y rysáit ar gyfer mannika ar kefir yn y ffwrn ei ategu'n aml gyda darnau o afalau neu gellyg, sy'n adnewyddu blas y cywair ac yn ei roi yn swnndod. Mae sleisys ffrwythau yn ymyrryd â'r toes yn syml neu'n cael eu lledaenu i fowld o'r uchod ac ychydig yn ychwanegu atynt. Mewn gwirionedd, mae'r pwdin yn debyg i charlotte clasurol , ond mae'n ymddangos yn wahanol mewn strwythur a mwy llaith. Mewn 1.5 awr, byddwch chi'n gallu paratoi 8 o gyfarpar.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff y groats eu dywallt â sylfaen laeth laeth ac ni chânt eu gadael am amser hir.
 2. Cyflwynwch y cynhwysion sy'n weddill a chwip ychydig.
 3. Lledaenwch y sylfaen ganlynol i mewn i fowld, gan ychwanegu dau afalau wedi'u torri'n flaenorol, a lledaenu'r sleisen afal o'r uchod.
 4. Gwisgwch fanog blasus ar kefir nes ei fod yn barod ar 180 gradd, chwistrellwch â powdwr.

Mannick gyda chaws bwthyn ar iogwrt

Gellir cael triniaeth syfrdanol blasus gyda rhesins ar kefir, os ydych chi'n ychwanegu caws bwthyn. Os dymunir, fel llenwad, gallwch chi gymryd aeron, cors, llus neu unrhyw un arall (ffres neu wedi'i rewi). Yn y modd hwn, bydd bob pwrpas ar eich bwrdd yn cynnwys cynnyrch pwdin newydd, dim llai blasus, maethlon a defnyddiol. Am oddeutu 1.5 awr, gallwch chi goginio triniaeth i wyth o bobl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r groats yn cael eu cymysgu â'r sylfaen laeth laeth ac yn gadael am hanner awr.
 2. Golchwch y caws bwthyn gyda melyn a siwgr, ychwanegu at y manna ynghyd â menyn meddal a rhesinau wedi'u stemio.
 3. Mae proteinau yn cael eu curo i fyny i'r copa gyda phinsiad o halen ac wedi'u lapio'n ysgafn i'r toes.
 4. Anfonir y dillad i'r ffwrn ar iogwrt, y mae ei rysáit yn rhagdybio y defnydd o gaws bwthyn, ac yn cael ei bobi nes ei fod yn barod mewn gwres canolig.

Mannick gyda phwmpen ar iogwrt

Bydd mumik pwmpen ar kefir, y rysáit y byddwch yn ei ddysgu yn nes ymlaen, yn mwynhau'r blas ardderchog a'r lliw oren heulog ar y toriad. Ni theimlir presenoldeb pwmpen ynddo, ond mae'r nodweddion yn gwella ar adegau. Mae'n bwysig dewis pwmpen o amrywiaeth melys o gymysgedd, a fydd yn rhoi effaith annerbyniol. Mewn 80 munud gallwch chi gaceni cacen ar gyfer wyth gwasanaeth.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. I'r blodau yn y màs kefir, ychwanegwch y cynhwysion sy'n weddill.
 2. Cychwynnwch mewn mwydion crwn o bwmpen, fanillin a chwistrell lemwn.
 3. Crewch gacen mewn cynhwysydd gyda diamedr o 20 cm ar 190 gradd cyn y lliw.
 4. Mae sudd lemon yn cael ei gymysgu â powdwr (80 g) ac wedi'i gynhesu i ferwi.
 5. Syrw wedi tywallt cynnyrch poeth ar y ffurflen a'i chwistrellu â gweddill y powdwr.

Siocled mannik ar kefir

Mae "Zebra" Mannick ar iogwrt , y rysáit a ddisgrifir yn yr argymhellion isod, yn enwedig yn gorfod blasu cefnogwyr pobi siocled. Pwdin o'r fath yw un o'r byrfyfyriadau gorau ar bwnc manna. Brithiau a blas cyfoethog, a thorri rhyfeddodau rhyfeddol. Am oddeutu awr a hanner o amser, fe allwch chi syndod i chwech o bobl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch y groats mewn sylfaen llaeth sur am hanner awr.
 2. Chwistrellwch y màs wyau melyn nes ei fod yn ffyrnig, wedi'i chwistrellu ynghyd â soda fanilaidd a hydradig i'r gymysgedd manna.
 3. Rhennir y sylfaen yn ddwy ran ac mae un ohonynt yn cael ei chwistrellu â choco.
 4. Mae un llwy wedi ei osod fel toes yn ail, gan ddechrau gyda siocled, yng nghanol y llwydni â diamedr o 22 cm, bob tro gan roi'r cyfle i wasgaru'r gyfran nesaf.
 5. Bacenwch nes ei goginio ar 185 gradd.

Mwnik Lemon ar kefir

Nesaf, byddwch chi'n dysgu sut i bobi mik ar kefir gyda lemwn. Bydd yr amrywiad hwn o'r cerdyn yn cael ei werthfawrogi gan bobl sy'n hoff o bwdinau gyda sourness a'r rhai nad ydynt yn anffafriol i flasu sitrws. Rhaid defnyddio lemon am ychydig funudau mewn dŵr berw cyn ei ddefnyddio, i gael yr holl gariader, a hefyd i gael gwared ar hadau. Bydd dylunio wyth cyfarpar o ddiffygion yn cymryd cyfanswm o 1 awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyfunwch yr holl gynhwysion ar gyfer y toes mewn powlen.
 2. Mae lemon yn cael ei dorri'n ddarnau, wedi'i dorri i gymysgydd pure a'i gymysgu i mewn i'r semolina.
 3. Rhannwch yn drylwyr gyda chymysgydd a llewch mewn ffurf olewog.
 4. Bake mannika gyda lemwn ar kefir tan gochder yn 185 gradd.

Mannick gyda cherios ar iogwrt

Gellir ychwanegu at rysáit mannik ar kefir yn effeithiol gydag aeron ceirios wedi'u rhewi neu ffres heb byllau. Diolch iddyn nhw, mae'r cacen yn cael blasus, arogl cain ac asidedd ysgafn, sy'n llwyddo i wanhau blas melys y toes. Wrth ddefnyddio aeron wedi'u rhewi mae angen eu dadansoddi a'u draenio'n dda mewn colander. Mewn 80 munud, bydd yn bosibl bwydo wyth bwyta gyda blasus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch y cyffro mewn cynnyrch llaeth sur a gadewch am chwyddo am hanner awr.
 2. Cychwynnwch y gymysgedd wyau wyau wych, soda, vanilla, màs blawdog.
 3. Lledaenwch y sylfaen ganlynol mewn cynhwysydd olewog, gosodwch y ceirios ar ben.
 4. Gwisgwch ddillad lush ar iogwrt gydag aeron nes eu coginio yn 185 gradd.
 5. Chwistrellwch drin cyn powdr gweini.