"Casen Cig Hylif" ar gyfer colli pwysau - yn ogystal â cholli pwysau'r remediad

Heddiw, mae fferyllwaith a cosmetoleg yn cynnig llawer o wahanol ffyrdd, sy'n addo cael gwared ar y dyddodion braster a gasglwyd yn gyflym a heb lawer o ymdrech. Yn fwy diweddar, mae'r cyffur "Castaidd Liquid" ar gyfer colli pwysau wedi ymddangos ar y arena. Ac nawr rydym yn darganfod, a yw'r offeryn hwn yn effeithiol, fel y mae ei gynhyrchwyr yn addo? A pha gydrannau sydd wedi'u cynnwys yn y powdwr gwyrthiol hwn?

"Casten Hylif" - beth ydyw?

Mae cynhyrchwyr yr atchwanegiadau dietegol hwn yn addo colli pwysau cyflym, nid yn unig heb niwed, ond hefyd gyda manteision iechyd enfawr, oherwydd mae casten yn hylif yn gymhleth o sylweddau bioactif yn seiliedig ar y guaranaidd Amazonian poblogaidd yn y latitudes De America. Yn ogystal, ar werth mewn fferyllfeydd, gallwch ddod o hyd i hufen "Casten Hylif o farciau estyn", ond yn ei gyfansoddiad nid oes unrhyw awgrym o guarana. Yn yr achos hwn, mae enw'r cyffur yn dilyn nod marchnata, oherwydd gwyddys llawer o'r brand "castan hylif ar gyfer colli pwysau".

"Casten Hylif" - cyfansoddiad

Mae cyfansoddiad y cyffur ar gyfer colli pwysau "Chestnut Hylif" yn hollol naturiol, ond nid yw'n hylif o gwbl ac nid hyd yn oed syrupi, ond fe'i cynhyrchir ar ffurf powdr brown sy'n debyg i'r math o goffi cain. Mae rhai gweithgynhyrchwyr, megis "castenni super forte" yn rhyddhau'r cynnyrch hwn mewn capsiwlau, ond mae ei gyfansoddiad yn aros yr un fath:

 1. Guaranin - ffrwythau daear guarana, lle mae'r crynodiad o gaffein ddwywaith cymaint â ffrwythau coffi.
 2. Mae alcaloid llysiau yn Theophylline a geir mewn ffa coco a the. Mewn therapi, defnyddir y cyffur hwn i drin patholegau anadlu, ond dylai'r defnydd o theoffylline gael ei dosnodi'n llym.
 3. Gummirabik - detholiad o sudd acacia Indiaidd, sy'n rhoi teimlad o dirlawnder. Mae'r sylwedd hwn wedi'i gynnwys yn y set o atchwanegiadau dietegol ac mae'n hollol ddiogel.
 4. Mae Theobromine yn symbylydd arall yn y cyfansoddiad ynghyd â guaranin a theoffylline. Dylai'r defnydd o'r sylwedd hwn fod yn gyfyngedig, oherwydd ei fod yn gaethiwus a gall ysgogi gwenwyno, felly cyn ei ddefnyddio, dylech ymgynghori â meddyg a dysgu sut i gymryd casten hylif ar gyfer colli pwysau.
 5. Mae gwreiddiau Yams yn estrogen naturiol, sydd mor bwysig i normaleiddio'r cefndir hormonaidd mewn menywod.
 6. Mae gwrthocsidyddion a mwynau yn y castan hylif wedi'u cynllunio i adfywio a maethu'r corff, gan gynyddu ei wrthwynebiad i ddylanwadau allanol negyddol, sydd mor bwysig yn ystod deiet.

Beth yw blas y "Castenni Hylif"?

Heddiw ymhlith y cyffuriau poblogaidd gallwch ddod o hyd i nifer o ffrwythau. Er mwyn peidio â chwympo ar gyfer abwyd bychanwyr a pheidio â chael sylwedd amheus, cyn ei brynu, mae'n ddymunol astudio beth ddylai fod yn y casten hylif atodol maethol gwirioneddol:

"Casten Hylif" - y manteision a'r anfanteision

Mae "castanwydd hylif" wedi'i ddosbarthu fel offeryn pŵer ar gyfer colli pwysau, y mae ei eiddo defnyddiol yn unigryw:

 1. Mae gan Guaranin effaith ysgogol ar yr ymennydd ac mae ganddi effaith coffi, ond nid yw'n llidro'r llwybr treulio.
 2. Theophylline, guaranin a theobromine yn egnïol naturiol. Maent yn rhoi cryfder a dygnwch.
 3. Mae'r effaith ddirurig a llaethog a nodweddir o theoffyllin a theobromine, yn caniatáu i gael gwared â hylif gormodol y corff, a hefyd i buro pob organeb o tocsinau a tocsinau.
 4. Mae "casten hylif" yn gallu atal archwaeth.
 5. Mae gan wrthocsidyddion effaith adfywio ac adfywio ar y lefel gellog a hefyd yn cyfrannu at ddileu tocsinau o'r corff.

Ond mae'n werth cofio y gallai unrhyw gyffur, ynghyd ag eiddo cadarnhaol, fod yn wrthgymdeithasol:

 1. Os na welir y dosiadau, gall y niwed o'r casten hylif arwain at wenwyno gyda theobromine. Yn yr achos hwn, mae gwendid, cyfog, tachycardia a phwd pen.
 2. Peidiwch â defnyddio'r cyffur hwn ar gyfer menywod yn ystod beichiogrwydd a llaethiad.
 3. Mae patholegau cardiofasgwlaidd, gan gynnwys pwysedd gwaed uchel a thrombosis, clefydau'r afu , y llwybr bil a'r llwybr gastroberfeddol yn ddadl bwysol er mwyn rhoi'r gorau i system o'r fath o golli pwysau.
 4. Mae'n cael ei wahardd yn llym i ddefnyddio "Castan Hig" ynghyd â gwrth-iselder a thawelyddion.

Sut i gymryd y "Castan Hylif"?

Ni ddylai Guarana Amazonian gael ei fwyta dim ond yn hanner cyntaf y dydd mewn dosiad llym: 1 llwy fesur dwywaith y dydd am hanner awr cyn prydau bore a phrynhawn, gan fod yfed "Castan Hylif" yn y prynhawn yn llawn anhunedd yn y nos. Dylai'r powdr gael ei wanhau gydag iogwrt, llaeth, smoothie, sudd neu ddŵr. Os ydym yn sôn am gapsiwlau, yna 2 gapsiwl yw'r dos mwyaf dyddiol, y gellir ei gymryd naill ai ar yr un pryd neu ei rannu'n ddwy ddos.

"Casten Hig" ac alcohol

Mae gwaharddiad casten hylif yn cael ei wahardd nid yn unig ag alcohol o unrhyw gaer, ond hefyd gyda: