Mabwysiadodd Madonna accustoms ferched deuol i'w chrefydd

Mae addolwr ffyrnig o Kabbalah, Madonna 58 mlwydd oed, yn dysgu dau ferch a fabwysiadwyd o Malawi, nid yn unig i fywyd gwych, ond i'w crefydd, gan gredu bod Esther a Stella 4 oed yn gorfod dilyn y gred Iddewig hynafol.

Ymadael teuluol

Ddydd Sadwrn, gwelwyd Madonna, yng nghwmni ei merch hynaf, Mercy James ac Esther a Stella, a fabwysiadwyd ym mis Chwefror eleni, ger Canolfan Kabbalah yn Efrog Newydd.

Madonna a merch wrth yr allanfa o'r ganolfan Kabbalistic yn Efrog Newydd

Roedd y canwr mewn trowsus eang gan Stella McCartney, siaced denim a sneakers gwyn Adidas yn cario Stella, wedi'i wisgo mewn gwisg stribed du a gwyn. Dilynodd Mercy James ac Esther, eu gwisgo fel chwaer, allan o'r adeilad.

Mercy James ac Esther
Esther 4 oed

Yn eistedd yn y car, aeth y canwr pop a phlant adref.

Madonna a merch Stella

Yn eu traed

Ar ôl darganfod Kabbalah yn ei blynyddoedd oedolyn, anghofiodd Madonna am y ffydd Gatholig a daeth yn obsesiwn â chwistig Iddewig. Mae hi'n gwisgo breichled coch o Kabbalah, wedi cymryd ei enw canol Esther, wedi stopio siarad ar nos Wener a pheidio â sgimpio ar aberthu miliynau i ysgogi yr addysgu crefyddol ac athronyddol hon.

Madonna
Darllenwch hefyd

Mae Madonna, sy'n dod â chwech o blant, yn awyddus i fod, nid yn unig yn fam da, ond yn fentor ysbrydol. Esther a Stella, a ddaeth yn rhan o'r teulu seren yn ddiweddar, wedi eu haddasu'n gyflym i fywyd newydd, a'u mam newydd yn bwriadu eu trosi'n gadarn yn ei chrefydd.