Sut i dynnu saethau gyda phensil?

Nid yw Arrows, a ymddangosodd am y tro cyntaf yn yr Aifft hynafol, yn dal i ildio eu swyddi. Maent yn rhoi golwg dirgelwch a dirgelwch y gall unrhyw un ei yrru'n wallgof. Fodd bynnag, mae llawer yn ymwneud â'r cwestiwn o sut i dynnu saethau gyda pheintil. Yn ôl y golwg ar yr olwg gyntaf yn syml i'w gweithredu, anaml iawn y cânt eu cael o'r tro cyntaf.

Arrows o flaen pensil

Mae yna lawer o offer y gallwch chi berfformio saethau, ond y hawsaf i'w ddefnyddio yw pensil . Mae'n eich galluogi i gyflawni'r canlyniadau a ddymunir a chael llinell glir neu hapus iawn.

Cyn gwneud colur a thynnu'r saethau'n gywir gyda pheintil, mae angen ichi godi offeryn. Yna argymhellir dilyn rheolau o'r fath:

 1. Er mwyn i'r cyfansoddiad barhau drwy'r dydd ar y pensil, gallwch wneud cais.
 2. Wrth ddefnyddio pensil sy'n gwrthsefyll dwr, dylid tynnu'r llinellau mor esmwyth a chyflym â phosib, gan ei fod yn cyflymu'n gyflym ac yn cael ei golchi'n wael.
 3. Mae hefyd yn bwysig rhoi sylw i gynnwys braster y pensil. Yn rhy feiddgar ni fydd yn gweithio, oherwydd bydd yn cael ei stampio ar unwaith gyda mannau ar yr eyelid.
 4. I gael llinell syth, mae angen ichi ddefnyddio pensil sydyn miniog.

Dylech ystyried yn ofalus y dewis o liwiau, yn enwedig i ferched ifanc a menywod yn eu pedair deg, gan nad yw'r saethau du yn ffitio pob un. Er enghraifft, bydd llygaid gwyrdd yn edrych yn golygus gyda saethau yn eu llygaid wedi'u gwneud â phensil brown. Dylai perchnogion llygaid glas roi blaenoriaeth i lliwiau llwyd a glas.

Mathau o saethau ar gyfer y llygaid gyda phensil

Wrth ddewis saeth addas, rhaid i chi fynd rhag siâp y llygad, gan fod hyd yn oed llinell berffaith wedi'i hadeiladu yn ôl y cynllun yn gallu difetha'r holl gyfansoddiad:

 1. Ar gyfer llygaid bach, argymhellir tynnu llinell o ganol y ganrif, gan ei dynnu y tu hwnt i'r gornel allanol.
 2. Ar gyfer llygaid agos rhyngddynt, mae hefyd angen tynnu llinell o'r ganolfan, ychydig yn ei drwch ar y diwedd.
 3. Ymestyn y siâp crwn gyda chymorth leinin gydag estyniad. Mae'r ffurflen hon yn addas ar gyfer unrhyw fath o lygaid a gellir ei ddefnyddio yn y colur bob dydd ac yn y nos.
 4. Os plannir y llygaid yn eang, yna dylid gwneud llinell ar gau trwy gydol y ganrif gyfan, gyda darlun gorfodol o'r gornel fewnol. Defnyddir yr opsiwn hwn yn amlach ar gyfer dathliadau a gwneuthuriad arddull.
 5. I wneud llygaid cul yn weledol mae'n bosibl mwy, ar ôl tynnu saeth ar hyd a lled, wedi creu trwchus ar y ganolfan.

Sut i ddysgu tynnu saethau gyda phensil?

Mae dwylo clasurol yn addas ar gyfer unrhyw achlysur, ar gyfer colur yn ystod y dydd ac am fynd allan.

Felly:

 1. Glanhewch y clustoglau o'r braster, cymhwyswch y canolfannau a'u powdr.
 2. Dechreuwch dynnu saeth o ymyl fewnol y llygad, gan symud i'r tu allan. Ar yr un pryd, dylai un geisio peidio â'i dynnu er mwyn peidio ag edrych am edrych.
 3. Wrth i'r llinell gael ei dynnu, mae'n rhaid cynyddu ei led. Os oedd lled y llinell ar yr un pryd yn gyfartal ag un pwynt, yna ar y diwedd bydd yn mynd i'r llinell. Cyfartal i dri neu bedwar pwynt.
 4. Yna, rydym yn dod â'r llinell i ymyl allanol y llygad ac oddi yno mae'n tynnu llinell sy'n gyfochrog â'r tangiad a dynnir i'r eyelid allanol is. Bydd yn mynd i fyny ac yn ymddangos fel estyniad o linell yr eyelid is.
 5. Ar ôl hyn, mae'r llinellau yn cael eu ymuno a'u staenio rhwng y llygadlysiau. Bydd hyn yn ychwanegu at eu dwysedd ac yn edrych yn ddyfnach.

Pe bai lled y saeth yn rhy fach, yna ewch drwodd eto, gan ailadrodd y siâp gwreiddiol. Yn achos llinell anwastad neu hyd saeth wedi'i ddewis yn anghywir, gellir cywiro'r diffyg yn rhwydd trwy ddefnyddio swab cotwm wedi'i dorri mewn dŵr micellar .