Cuddiwr wyneb - beth ydyw a sut i ddefnyddio concealer yn gywir?

Concealer ar gyfer yr wyneb - beth yw hyn yn hollol fenywod ffasiwn modern. Mae'r cosmetig hwn bellach yn cael ei ddefnyddio nid yn unig gan artistiaid colur proffesiynol. Fe allwch chi ddod o hyd i wylwyr yng ngholur menywod cyffredin sydd wedi darganfod eu holl fanteision.

Beth yw concealer?

Cyn i chi ddechrau ei ddefnyddio, mae angen i chi ddeall yr hyn sy'n beichiogi'r wyneb. Mae hyn yn golygu, sydd wedi'i fwriadu ar gyfer dynodi diffygion yr epidermis. Mae ychydig yn debyg i sylfaen, ond yn wahanol i'r olaf, gall y concealer fethu hyd yn oed ddiffygion amlwg - fel pimples, mannau pigment . Yn yr achos hwn, ni ellir defnyddio'r offeryn yn lle sylfaen tonal. Dim ond mewn cyfuniad concealer ac hufen (ar yr amod eu bod yn cael eu defnyddio'n fedrus) yn rhoi tôn llyfn anffodus.

Corrector a concealer - beth yw'r gwahaniaeth?

Mae llawer o'r offer newydd hyn yn cael eu drysu gan lawer, ond mewn gwirionedd maent yn gweithio'n wahanol, er mai eu prif swyddogaethau yw cuddio diffygion y croen ac yr un peth. Beth ydyw - y gwasgwr wyneb - ei brif dasg yw cuddio diffygion yr epidermis mewn haen ddwys, ysgafnhau'r mannau pigment yn ysgafn a sychu'r pimplau "ifanc". Os cymharwch y concealer a'r corrector yn fwy manwl - mae'r gwahaniaeth rhwng y cynhyrchion hyn yn cael ei bennu gan y ffaith bod yr olaf yn cuddio diffygion oherwydd cywiro lliwiau. Mae strwythur y cywiroedd yn haws, ac maent ar gael mewn ystod eang o liwiau.

Pam mae angen concealer arnaf?

Os yw pwrpas arlliwiau cadarn y cyffur yn glir yn gyffredinol, yna beth ydyw - concealer lliw ar gyfer yr wyneb - y cwestiwn mwyaf cyffredin i ddechreuwyr. Mae gwahanol dolenni yn helpu i fethu llawer o ddiffygion. Gyda'u cymorth gallwch chi guddio bron popeth:

 1. Gwasgwr lafant neu borffor - o gylchoedd tywyll . Yn ogystal, mae'r arlliwiau hyn yn niwtraleiddio ellowness, mannau pigmented.
 2. Mae'r tint gwyrdd yn addas ar gyfer masgio diffygion coch: brech alergaidd, acne , mannau, creithiau, llidiau.
 3. Peiriannydd pinc ar gyfer yr wyneb, beth ydyw - remediad arall arall i gael gwared â chleisiau gwyrdd a chylchoedd o dan y llygaid. Defnyddiwch ef yn ofalus yn unig, oherwydd os yw'r concealer pinc yn cael ei roi ar ran bluis yr epidermis, bydd yr effaith yn gyferbyn.
 4. Mae'r lliw melyn yn gorgyffwrdd ag anffafiadau y lliw glas-fioled. Diolch iddo, mae'r croen yn cymryd tint meddal a chynhes.
 5. Eogiaid neu fricyll yw hoff concealer o artistiaid colur ar gyfer cuddio cylchoedd o dan y llygaid, ond mae'n anodd ei ddefnyddio oherwydd nad yw'n gweithio ar bob math ac arlliwiau'r croen.

Concealer - mathau

Mae'r amrywiaeth o "cuddliw" yn golygu gwych. Mae pob math o concealer yn wahanol i gyfansoddiad, ffurf rhyddhau, gwead. Ymhlith pethau eraill, bwriadir colur gwahanol i gywiro am wahanol ddiffygion. I ddeall yn olaf y concealer ar gyfer yr wyneb - beth ydyw, mae angen i chi ystyried y prif fathau o arian. Yn eu plith:

 1. Hylif. Yn ddelfrydol i'w ddefnyddio ar y croen o gwmpas y llygaid. Oherwydd y gall perchnogion croen aeddfed ddefnyddio'r gwead golau.
 2. Pensil. Mae ganddo wead trwchus, gan ei fod yn wych ar gyfer masgio mannau pigment, llid bach, pimplau, cochni, mireinio wrinkles. Yn gwared yn effeithiol yn sgleiniog. Pencil-concealer yn cael ei ddefnyddio pwyntwise.
 3. Consila Vend. Daw'r cynnyrch ar ffurf ffon. Mae darlunydd o'r fath yn ysgafn ac yn gallu llyfnu'r tôn yn gyfartal. Os dewiswch dôn ddelfrydol, gellir defnyddio'r Vendian heb ganolfan - mae'n cydweddu'n dda â lliw naturiol yr epidermis. Yn addas ar gyfer masgio brys.
 4. Consortwr Morthwyl. Methu dileu bron popeth - heblaw am fod yn amlwg iawn - diffygion croen, ond hefyd yn ysgafnhau'r croen yn ysgafn.
 5. Sych. Mae'n cuddio acne, acne , yn dileu ysgafn, cochni, llid. Ni argymhellir gwneud cais ar y croen o gwmpas y llygaid - caiff y gronynnau eu rhwystro mewn wrinkles bach.
 6. Gwyliwr hufen. Gwelldeb cyffredinol y gellir ei ddefnyddio yn lleol ac i rannau mawr y croen.
 7. Lleithder. Gwyliwr ysgafn a meddal, yn ddelfrydol ar gyfer y croen o gwmpas y llygaid. Yn y cyfansoddiad lleithyddion - nifer fawr o faetholion. Oherwydd y strwythur golau, mae'r concealer yn hawdd ei gymhwyso, ac ni allwch ofni y byddant yn clogio'r pyllau a'r croen.
 8. Lliwio. Fe'i cymhwysir yn unig i'r sylfaen tonal.
 9. Ar gyfer y gwefusau. Mae'n gallu cuddio bron yr holl ddiffygion a all ddigwydd ar y croen cain yn ardal y gwefusau.
 10. Compact. Braster isel, sy'n cuddio pimplau, mannau ac amlygrwydd eraill sy'n gysylltiedig ag oedran yn effeithiol.

Concealer hylif

Ystyrir bod y fformat hwn yn fwyaf cyfleus. Mae concealers hylif yn addas ar gyfer croen sych - maent yn cynnwys cynhwysion lleithiol. Gellir gwerthu tiwbiau gyda dosbarthwyr neu gyda brwsys, sbyngau, cymwysyddion, fel mewn gwefusau gwefusau. Mae arbenigwyr yn argymell dewis concealer hylif ar gyfer yr wyneb gyda dosbarthwr, oherwydd maen nhw'n anoddaf i bacteria.

Gwyliwr hufen

Cynhyrchwyd mewn jariau a phaledi. Glanhau wynebau hufen - beth ydyw - ateb gyda gwead dymunol y gellir ei ddefnyddio i'r croen gyda'ch bysedd a sbwng. Oherwydd y meddal, fel rheol, wedi'i gyfoethogi â strwythur olew, ni argymhellir defnyddio perchenogion croen olewog - gall y tôn "nofio" a datgelu'r holl ddiffygion cuddliw. Mae concealer hufen yn cuddio'n drylwyr mannau tywyll o dan y llygaid ac nid diffygion croen amlwg.

Concealer sych

Fe'i gelwir hefyd yn fwynau, oherwydd sail y cynnyrch hwn yw powdr mwynol. Gwnewch beiriant sych ar gyfer yr wyneb er mwyn mwgwdio acne, llid, acne. Gyda'i help, gallwch chi gael gwared ar y brîn bras, ond i ddileu clwythau o dan y llygaid nad yw'r cynnyrch yn ffitio. Y rheswm yw y bydd y concealer sych yn cael ei glymu i mewn i wrinkles mimic bach a wrinkles a bydd yn edrych yn anhygoel.

Sut i ddewis concealer?

Nid oes angen gwneud y dewis cywir o'r tro cyntaf, felly mae'n well dechrau'r dewis o'r samplwyr. Cyn dewis concealer ar gyfer wyneb, dylech ddadansoddi pa fath o groen ydych chi, lliw croen, diffygion y mae angen eu dileu. Mae perchnogion tôn dwfn yr wyneb yn ddymunol i ddewis meddyginiaethau gwenyn. Byddant nid yn unig yn cuddio'r diffygion, ond byddant hefyd yn rhoi'r gorau i'r epidermis. A dylai menywod gwyn y rhyw deg ddod i ben mewn concealer tywyll.

Concealer ar gyfer croen olewog

Mae codi colur ar gyfer epidermis o'r fath bob amser yn anodd. Gan ddewis concealer ar gyfer croen math brasterog, mae'n ddymunol rhoi'r gorau i'r arian mewn ffyn a chyda gwead hufennog. Nid yn unig yn fuan ar ôl y cais y gallant nofio, maent hefyd yn clogio yn y pores, gan ychwanegu disgleirio i'r croen sydd eisoes yn sgleiniog. Mae perchnogion croen olewog yn addaswyr hylif gorau addas. Gwnewch gais mewn haen fach.

Concealer ar gyfer croen sych

Os yw'r epidermis wedi'i orchuddio o natur, yna ni ddylid ei gymhwyso â phowdrau mwynau. Bydd yr ewyllys drwg yn edrych ar yr wyneb a'r concealer gyda chath gorffeniad matte. Bydd y diflaswch ond yn pwysleisio sychder ac yn gwneud yr wyneb yn anhygoel. Gwasgwr gorau ar gyfer croen sych - gyda gwead hufennog. Bydd offeryn a thôn o'r fath yn sythu, a bydd yr epidermis yn lleithder, a bydd teimlad annymunol o dynnod yn cael ei ddileu.

Concealer o dan y llygaid

Ar gyfer pob rhan o'r wyneb, dewisir concealers yn nhraen y croen, ond dylai'r darganfyddwr gorau o dan y llygaid fod yn un - dau arlliw ysgafnach. Mae meddyginiaethau melyn gwyn ac ysgafn yn edrych yn dda ar yr eyelids is. Mae'n well osgoi lliwiau pysgodyn pinc, gwyn, llachar. Gall eu gosod yn hyfryd dan y llygaid, fel rheol, dim ond artistiaid colur proffesiynol a dim ond wrth berfformio cywiro wynebau.

Консилер - рейтинг лучших

I wneud cais concealer, roedd yn weithdrefn syml, dymunol ac effeithiol, mae angen i chi ddefnyddio offeryn cyfleus a da. Dylai fod yn addas ar gyfer pob paramedr a'i gynhyrchu o ddeunyddiau o ansawdd. Gallwch ddewis eich concealer gorau o'r rhestr ganlynol:

 1. Concealer Hufen Gorffen Naturiol. Mae gan yr asiant strwythur hawdd ac mae'n gallu cuddio bron yr holl ddiffygion. Mae consilwyr ar gael mewn gwahanol liwiau ac maent yn economaidd iawn, ond mae rhai yn cwyno y gallant sychu'r croen.
 2. MAC Stiwdio Gorffen. Er bod y brand hwn yn dibynnu arni ac yn drwm, pan fydd pores yn cael eu cymhwyso, nid ydynt yn clog. Mae eu cyfansoddiad yn cynnwys cydrannau maethol a gofalgar.
 3. Clarins Instant Concealer. Delfrydol ar gyfer gofal llygaid. Oherwydd presenoldeb gronynnau sy'n gwasgaru golau, yn addasu'n gyflym i unrhyw dôn croen.
 4. Catrice Allround Concealer. Mae'n colur bron yn broffesiynol gyda phris democrataidd iawn. Wedi'i werthu mewn palet o bump arlliw. Efallai y bydd y concealer yn ymddangos yn ddwys, ond ar y croen mae'n ysgwyd yn syml iawn ac yn ysgafn.
 5. L'Oreal Lumi Magique Concealer. Mae'r gwneuthurwr yn honni bod y cynnyrch hwn nid yn unig yn masgio'r diffygion, ond hefyd yn rhoi glow ysgafn i'r croen. Mae concealer gyda chysondeb hufenog yn addas ar gyfer epidermis cymharol iach. Mae'n gyfleus i gysgod, ond cyn cymhwyso'r concealer, mae angen i chi sythu'r cysgod gydag hufen tonal.
 6. Maybelline Affinitone consealer / corrector. Mae'r cynnyrch yn fforddiadwy ac yn ddelfrydol ar gyfer colur mynegi. Yn ei gyfansoddiad - swm mawr o pigment, gan fod y concealer yn gyfleus i wneud cais, a gall guddio bron pob un (ac eithrio'r amlycafiadau croen mwyaf amlwg).

Sut i ddefnyddio concealer?

Cyn defnyddio concealer i rywun, nid oes angen cymryd cyrsiau arbennig. Y prif beth yw gwybod ychydig o reolau syml.

Dyma sut i wneud cais i'r concealer yn gywir:

 1. Gwnewch gais am y cynnyrch yn unig i groen wedi'i sychu'n flaenorol.
 2. Gwnewch sawl pwynt yn yr ardal a fydd yn cael ei guddio.
 3. Lledaenu'r concealer yn ofalus ar draws yr ardal gyfan.
 4. Os yw'r ateb yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â chroen problem, mae'n well ei yrru â phatiau eich bysedd.