Siacedi lledr menywod - Gwanwyn 2016

Mae dillad allanol, wedi'u gwneud o ledr gwirioneddol, bob amser yn parhau i fod yn berthnasol. A diolch i eiddo unigryw'r deunydd hwn, mae dylunwyr yn llwyddo i greu newyddion ffasiynol ar gyfer pob tymor newydd. Mae gwanwyn 2016 yn rhoi siacedi lledr menywod i ferched ar gyfer pob blas, er nad oedd cymaint o nofeliadau absoliwt ar gatwc y byd. Fel o'r blaen, mae'r duedd yn cael ei fyrhau a'i fyrhau modelau o liwiau clasurol, y gellir eu galw'n ddiogel yn gyffredinol. Ac eto, pa fath o siacedi lledr fydd yn ffasiwn yng ngwanwyn 2016?

Modelau byrrach

Fel y crybwyllwyd eisoes, bydd y siacedi lledr menywod mwyaf ffasiynol, sy'n ein cynnig i wanwyn yn 2016, yn cael eu byrhau. Maen nhw yr un mast-het y cwpwrdd dillad menywod, fel jîns, turtlen du, esgidiau wedi'u padio, a ffrog du fechan . Mae cynhesu byd-eang yn pennu ei reolau, ac yn 2016 mae siacedi lledr menywod gwanwyn wedi'u cynllunio i bwysleisio holl swynau ffigwr ei berchnogion. Mae modelau o'r fath yn prin yn gorchuddio'r waistline, a gall eu harddull, yn ogystal â lliwiau, fod yn amrywiol iawn. Y technegau addurn mwyaf cyffredin yw addurniadau gyda ffwr naturiol, artiffisial, drafft, perforation, pocedi patch, caeau metel addurniadol neu ymyl. Gyda llaw, gyda llaw ysgafn Edi Slimana, sy'n arwain tŷ ffasiwn Yves Saint Laurent heddiw, mae siacedi yn yr arddull bicer unwaith eto'n berthnasol. Ac fe ellir eu gwisgo nid yn unig gyda throwsus neu jîns brwnt, ond hefyd gyda ffrogiau chiffon a sidan bohemaidd.

Gyda beth yn nhymor newydd dylunwyr y gwanwyn-haf 2016 a gynigir i gyfuno siacedi lledr? Jeans, leggings, pants tight - mae hwn yn gyfuniad clasurol, y gellir ei alw'n ennill-ennill. Fodd bynnag, peidiwch â chyfyngu eich hun i'r opsiynau uchod. Mae stylists yn argymell arbrofi gyda ffrogiau golau sy'n cael eu gwnïo mewn arddull rhamantus. Croeso i brintiau blodeuog, digonedd o ruches a ffonau. Mae ffrogiau o'r fath yn cydweddu'n berffaith â siacedi lledr un-liw. Os ydym yn siarad am ategolion, yna yn y delwedd mae sgarffiau cyfrol priodol a bagiau llaw bach.

Modelau lledr lliw

Mae'r tymor cynnes, yn wahanol i'r tymor oer, bob amser yn plesio gyda digonedd o liwiau llachar. Mae'n eithaf naturiol bod y modelau o siacedi, a wneir o groen lliwiau llachar, yn barod i bwyso'r siacedi o liwiau clasurol. Yn y duedd, gwisgir dillad allanol o flodau porffor coch, gwyn eira, pinc cyfoethog, dwfn glas a dirgel. Mae'r siacedi hyn yn aml yn dominyddu'r ddelwedd, felly peidiwch â gorlwytho'r set gyda lliwiau ychwanegol.

Gyda llaw, mae'r duedd hon yn cael ei gefnogi gan yr absenoldeb ar y catwalk o fodelau a wneir o ledr lled aml-drwm cyfun. Methodd bloc lliw arddull gadw ei safle, enillodd yn y tymhorau diwethaf. Ond mae'n ymddangos bod y raddfa pastel, yn esgus, yn glasur yn y byd ffasiwn. Dewisir siacedi powdr, lliwiau naturiol a niwtral gan ferched ifanc a merched o oedran hŷn. Mae arlliwiau pastelau yn eich galluogi i greu delweddau benywaidd cain, ac felly maent yn boblogaidd gyda menywod.

Siacediau hir

Bydd dilynwyr yr arddull geidwadol yn y tymor newydd hefyd yn dod o hyd i siacedi lledr addas ar eu cyfer eu hunain. Bydd modelau hir lledr gwirioneddol yng ngwanwyn 2016 yn caffael silwét ffit a choler yn Lloegr. Diolch i hyn, bydd gan bobl sy'n hoffi cotiau ffos cain a chynhwysedd byr o ledr y cyfle i beidio â newid eu dewisiadau, gan aros yn ffasiynol. O ran y lliwiau, mae'r modelau sydd wedi'u hongian yn parhau i fod yn wir i'r clasur lledr - yn ffasiwn siacedi o liwiau du, brown, llwyd.